naslovna_strana_1-2020-page-001.jpg

БРОЈ 1/2020

1. ОДНОС ФИСКАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА  стр. 7-16
Драгомир Ђорђевић, Далибор Крстић

2. ЕКОНОМСКА ТЕОРИЈА ПОНУДЕ И ТРАЖЊЕ ЗА ПРЕКОВРЕМЕНИМ РАДОМУ РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И ЗЕМЉАМА ЦИЕ                                стр. 17-30
Бранислав Клајић

3. ОДРЖИВИ РАЗВОЈ - ПРОИЗВОДНА СНАГА САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА  стр. 31-40
Бошко Надовеза, Хелена Пешић

4. РЕВИЗИЈА ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА БУЏЕТСКИХ ПРОГРАМА        стр. 41-52
Радан Костић

5. АНАЛИЗА КАО ОСНОВА ОДРЖИВОСТИ ПОСЛОВАЊА         стр. 53-72
Славко Вукша, Драган Анђелић, Ирена Милојевић

Powered by WebExpress