prednja_korica_2-2023_page-0001.jpg

Број 2/2023.

1.ОДРЖИВОСТ МАРКЕТИНГА ЛИЧНЕ ПРОДАЈЕ НА САВРЕМЕНОМ ТРЖИШТУ str.7 -20 
 Миленко Зупур, Маја Јањетовић 

 2.PREGLED POPLAVA U SLIVU LIMA NA TERITORIJI CRNE GORE SA POSEBNIM OSVRTOM NA NOVEMBAR I DECEMBAR 2010. GODINE str.21 -34 
Danijela Veličković 

 3.KORISCENJE APLIKACIJA SA OTVORENOM LICENCOM U RAZVOJU PROGRAMA POSLOVNOG PREDUZECA str.35 -50 
 Nikola Milenković, Miloš Radosavljević, Vladan Vladisavljević

Powered by WebExpress