Dostavljanje radova

Dostavljanje radova za časopis koji su uređeni prema datom UPUTSTVU

vrši se na sledeći način: 

Elektronskom poštom na e-mail: rosa.andzic@gmail.com

Za potrebne informacije javite se na kontakt telefon: +381643839715. 

Kontakt osoba je Valentina Jovanović tehnički urednik časopisa. 
Naknada za publikaciju 
 Časopis ne naplaćuje naknadu za prijavljivanje i pregled rada.Kada se članak prihvati za objavljivanje, autori moraju platiti 12.000 dinara / 100 evra.

Powered by WebExpress