logo_cir.png

Projekti čija je realizacija u toku 2023. godina

      Donator                                                                                                Naziv projekta  
1. Sekretarijat za kulturu Grada Beograda                                     Sačuvajmo gajde od zaborava 

2. Kancelarija za mlade Grada Beograd                                        Interaktivne radionice za uspešne mlade 
Powered by WebExpress