slika_prirode.jpg

Centar za održivi razvoj organizuje naučne skupove u saradnji sa drugim institucijama

Naučni skupovi se organizuju u sklopu aktivnosti Centra čime se postiže realizacija ciljeva pospešivanja održivog razvoja.

Realizacija naučnih skupova se ostvaruju kroz sledeće tematske celine:
- milenijumskih ciljeva razvoja, 
-obrazovanja, 
-siromaštva, 
- zdravstvene politike, 
-kulturnog razvitka društva, 
-menadžment i biznis, 
-informacioni sistemi, 
-ekonomija i finansiranje zaštite životne sredine 
-zelena ekonomija i 
 -ostale akutalne oblasti. 

Powered by WebExpress